GoedBericht.nl logo
English Blog

Peres En Zerach

03-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 3 augustus 2008 in gemeente Eben Haëzer te Rotterdam

De geschiedenis van Juda’s misstap in Genesis 38 is een intermezzo van Jozefs geschiedenis. Deze onderbreking staat model voor de onderbreking van de komst van de Messias, van wie Jozef een type is. Genesis 38 is een verhaal in een verhaal. De beschrijving vervolgens van de wonderlijke geboorte van de tweeling uit moeder Tamar, illustreert eveneens het thema van onderbreking. Eerst vinden we de uitgestoken hand, gemarkeerd door het scharlaken koord. Maar anders dan verwacht, zou toch eerst zijn broer geboren worden, die dan ook veelzeggend de naam Peres (=breuk) meekrijgt. Pas daarna verschijnt als laatste, hij die als eerste zijn hand had uitgestoken en de naam Zerach (=opgaand licht) ontvangt. Zerach is een schitterend type van de Messias die ooit gepredikt werd als Israëls Messias en Verlosser, de Eerstgeborene uit de doden. Maar Israël verwierp dit getuigenis en het Koninkrijk werd niet openbaar in die dagen. De hand trok zich terug. Er kwam een breuk in de heilshistorie en het is de apostel Paulus die in al zijn brieven spreekt van dit grote geheimenis. Als binnenkort de termijn van de onderbreking ten einde is, zal de Messias alsnog als “de Zon der gerechtigheid” verschijnen en de duisternis verdrijven.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: