GoedBericht.nl logo
English Blog

De Ark Naar Jeruzalem (I)

14-09-2008 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 14 september 2008 in 2B-Home te Zoetermeer.

De verhuizing van de ark van het verbond vanuit Kiriath-Jearim naar Jeruzalem o.l.v. David, blijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben. Vervoerd met een nieuwe kar komt de feestelijk optocht bij de dorsvloer van Nachon plotseling tot stilstand. De runderen glijden uit, Uzza vergrijpt zich in onbedachtzaamheid aan de ark en sterft ter plekke. De ark wordt tijdelijk ondergebracht in het huis van de heidense Obed-Edom en brengt daar grote zegen teweeg.
Behalve dat in deze studie ingegaan wordt op allerlei opmerkelijke details (b.v. over de uitdrukking “de toorn des HEREN ontbrandde”) wordt vooral aandacht gevraagd voor het onderliggende ‘watermerk’ dat ook in deze Bijbelse geschiedenis zichbaar wordt, zodra het tegen het Licht wordt gehouden. Het ‘watermerk’ van de (onderbroken komst van de) Here Jezus Christus, “de gestorvene, wat meer is de opgewekte”. Ook zien we Israëls struikeling geïllustreerd en hoe de rijkdom van Christus zich tijdelijk in het verborgene huisvest onder de heidenen.

Powered by RedCircle

Delen: