GoedBericht.nl logo
English Blog

welk type onderwijs?

28-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden zondag 28 oktober 2018 te Zoetermeer

De gelovigen in Rome ware van harte gehoorzaam geworden aan het type onderwijs dat hen was overgeleverd (Rom.6:17). Genade onderwees hen! Wettisch onderwijs vertelt wat men niet mag doen en prikkelt daardoor tot het tegendeel. Maar genade leert wie we zijn en hoe geweldig het is om in overeenstemming daarmee te leven!

Powered by RedCircle

Delen: