GoedBericht.nl logo
English Blog

was ‘de zonde’ Gods plan?

05-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet
5 februari 2023, Urk

De vraag naar de oorsprong van zonde en kwaad, geldt als één van de grootste mysteries van het bestaan. Ook het christendom, dat pretendeert te geloven in een almachtige en alwetende God, tast hierover in het duister. Meestal gaat men ervan uit dat ooit, in een grijs verleden een machtige engel (Lucifer) hoogmoedig werd en zó het kwaad in de wereld introduceerde. Maar de vraag hoe dat kon gebeuren blijft daarmee onbeantwoord. Of wist God dit niet en was er sprake van een ‘bedrijfsongeval’? Maar als God dit van tevoren wel wist, waarom heeft Hij het dan niet voorkomen? Is God dan uiteindelijk toch niet (op z’n minst mede-)verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld?
Deze vragen verdienen eerlijke antwoorden. En de Bijbel verschaft ze… luid en duidelijk!

Powered by RedCircle

Delen: