GoedBericht.nl logo
English Blog

waarvoor zullen we bidden?

12-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet
12 november 2023, Benthuizen

In Romeinen 8:22-31 beschrijft Paulus hoe heel de schepping zucht. En niet alleen de schepping in het algemeen maar ook wij als gelovigen die reeds deel uitmaken van een nieuwe schepping. Naar het lichaam zijn we immers nog onverlost. Ook wij zuchten, en we weten niet wat we bidden zullen “naar wat moet zijn”. Onze gebeden zijn vaak niet meer dan onbeholpen en onuitgesproken verzuchtingen. Maar terwijl wij zuchten en niet weten wat we moeten bidden is er Eén die wel wat weet wat Hij moet zeggen en daarmee onze zwakheid te hulp komt!

Powered by RedCircle

Delen: