GoedBericht.nl logo
English Blog

Waarom Blind Geboren?

19-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 19 juli 2009 in 2B-Home in Den Haag

Eén van de grootste vragen waar de mens, vroeg of laat tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Als God er is, zou Hij dat toch wel kunnen voorkomen?
Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Bijbel staat daar haaks op en luidt: “opdat de werken Gods openbaar zouden worden”! De blinde in Johannes 9 werd niet genezen omdat hij blind was – hij was blind opdat hij ziende gemaakt kon worden! Zoals sterren slechts fonkelen aan een donkere hemel, zo wordt Gods heerlijkheid slechts zichtbaar tegen de donkere achtergrond van lijden.

Het Griekse woord voor ‘lijden’ (> pathos) draagt, evenals ons woord ‘passie’, ook de betekenis van ‘hartstocht’ in zich. Het idee is: slechts lijden maakt de heerlijkheid van liefde zichtbaar. Het universele Bijbelse principe is: “door lijden tot heerlijkheid”. Het leed in de wereld berust niet op een misser maar is het noodzakelijke decor om GODS heerlijkheid te etaleren. Liefde tegen de achtergrond van haat. Leven tegen de achtergrond van dood. Barmhartigheid tegen de achtergrond misere. Verzoening tegen de achtergrond van vijandschap.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: