GoedBericht.nl logo
English Blog

De Naam Boven Alle Naam

12-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 12 juli 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

Aan Mozes maakte God Zijn Naam bekend: YAHWEH (of IEUE). Abraham, Isaak en Jakob kenden deze Naam niet, want God had Zich aan hen bekend gemaakt als El Shaddai. Later heeft Mozes als redakteur de Naam YAHWEH ingevoegd in het boek Genesis om aan Israël duidelijk te maken dat “de God der vaderen” dezelfde is als YAHWEH.
Hoewel YAHWEH de Naam is waarmee God aangeroepen zou worden, heeft de Joodse overlevering het uitspreken van de Naam juist verboden. Zelfs de juiste uitspraak van de Naam is in de vergetelheid geraakt.

Filippi 2 laat zien dat God aan Jezus, “de Naam boven alle Naam” (=YAHWEH), heeft geschonken. In de Naam van JEZUS (=YAHWEH is Redder) zal elke knie zich buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Tot eer van God, de Vader!
Als het volk Israël in de toekomst in grote nood niet anders kán, dan de Naam van YAHWEH aanroepen, zal Hij daadwerkelijk aan hen verschijnen. Zij zullen niemand minder zien dan Degene die zij doorstoken hebben…

Powered by RedCircle

Delen: