GoedBericht.nl logo
English Blog

Het Briesende Paard – Psalm 33

26-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 26 juli 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

“Het brieschend paard moet eind’lijk sneven, hoe snel het draav’ in ’t oorlogsveld”. Zo luidt een bekende zin uit de oude berijming van Psalm 33. Het gaat in deze psalm om de alomtegenwoordige Bijbelse waarheid dat machtige legers, grote kracht of sterke paarden geen enkele garantie zijn voor overwinning. Slechts YAHWEH, de GOD van Israël staat daarvoor garant en Hij geeft het (d.w.z. gratis) aan een ieder die op Hem ziet. Psalm 33 beschrijft de heerlijkheid van de Schepper van hemel en aarde, Wiens Woord recht en betrouwbaar is. En hoe machtig naties ook moge zijn, Hij verijdelt hun voornemens ten einde zijn eigen plan te trekken. Een wereldomvattend plan dat Hij vervult middels het volk dat Hij Zich daarvoor ten erfdeel verkoos.
“… al de bewoners der wereld zullen voor Hem ontzag hebben”.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: