GoedBericht.nl logo
English Blog

De Schepping Van Genesis 1

02-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 2 augustus 2009 in "het goede huis" te Maarn.

Genesis één is een boek. Het bevat tien woorden (“en God zeide…”) die God gesproken heeft aangaande de schepping van hemel en aarde. Genesis één wordt onderscheiden van “het boek van Adam” (Gen.2:4-5:1) waarin Adam’s ervaringen worden beschreven. Genesis één is echter Gods eigen boek aan Adam gedicteerd. In zes dagen.

Niet de schepping maar het boek van de schepping kwam in zes dagen tot stand. De zes pauzes tussen de avonden en morgens én de rust van de zevende dag, waren niet voor God maar voor de mens. D.w.z. voor Adam in de hof, aan wie God His story openbaarde…

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: