GoedBericht.nl logo
English Blog

Staan Of Strijden? – 2Kronieken 20

09-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 9 augustus 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

Een wónderlijke strijd die in 2Kronieken 20 wordt beschreven! Juda kreeg te maken met een enorme overmacht van vijandige legers, maar in plaats van zich te bewapenen riep koning Josafat het volk samen in de tempel van Jeruzalem en herinnerde hen aan Gods wonderen van overmacht in het verleden. Het volk kreeg de toezegging van Godswege dat het ook dit keer Góds strijd was en níet die van hen. Josafat gelóófde deze belofte van God en demonstreerde dit door in de voorhoede geen keurtroepen in te zetten maar een koor van Godlovers. En Juda overwon… zonder zelfs maar de geringste strijd te hoeven leveren!

Van dit verschijnsel treffen we vele voorbeelden in de Bijbel aan. “YAHWEH zal voor u strijden en gij zult stil zijn”. Dat is de waarheid, altijd weer. Ook in het bekende Efeze 6 (“de wapenrusting Gods”). Wat is het geheim??

Powered by RedCircle

Delen: