GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Hart & Mond – Romeinen 10

30-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 30 augustus 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

“Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen”, lezen we in Deuteronomium 30. In Romeinen 10 wordt uitgelegd dat Mozes hier reeds van hetzelfde Woord van geloof spreekt, dat ook Paulus predikte. Dit Woord in hart en mond, staat tegenover de eigen gerechtigheid die de mens opbouwt met handen en voeten. Het Evangelie is een goed bericht. Een bericht omdat het een mededeling betreft over wat God deed, nl. Jezus Christus opwekken uit de doden. En goed omdat Hij daardoor “Heer van allen” werd en daarmee alle mensen Zijn eigendom zijn!
Maar hoe zouden mensen dit kunnen geloven als zij het niet horen?

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: