GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Wat Is Het OFFER Van Christus?

06-09-2009 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden op 6 september 2009 in Eben Haëzer, Rotterdam

De talloze slachtoffers waarvan we lezen in het zgn. Oude Testament, verwijzen naar Jezus Christus die als het Lam van God op Golgotha geslacht werd. Dit is tamelijk algemeen bekend. En toch… het is GEEN antwoord op de vraag wat het OFFER van Christus is. Immers, het louter slachten van een dier is nog geen offer. Daarvan is pas sprake als het geslachte dier op het altaar komt en in rook als een liefelijke geur voor God opstijgt. Het offer verwijst naar wat plaatsvond ná Golgotha, toen “Davids Zoon” uit het graf verrees en door God verhoogd werd en door een wolk onttrokken werd aan het gezicht. De attributen die bij het offer behoren, zoals b.v. olijfolie en wijn (plengoffer) onderstrepen deze betekenis van nieuw LEVEN dat de dood achter zich heeft.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: