GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

De Vrucht Van De Geest & Licht

26-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van samenkomst gehouden op 27 mei 2012 in Zoetermeer

Het was op de Olijfberg dat onze Heer zich aan ons oog onttrok en het hemels heiligdom binnenging. Waarom? Om als hogepriester de lampen van de gouden kandelaar te verzorgen. Een kandelaar die een (amandel)boom voorstelde die bloesem en vrucht droeg, een beeld van nieuw leven. Terwijl het buiten nacht was zou het licht in het heiligdom branden. Daartoe vulde de hogepriester de lampen dagelijks aan met olie (=woorden die Geest en leven zijn) en verzorgde tevens de lampenpit.

Het is een schitterende illustratie van het verborgen werk dat de Heer vandaag doet in het heiligdom. Hij produceert door zijn Geest vrucht en doet ons stralen!

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: