GoedBericht.nl logo
English Blog

Vragen en Antwoorden: Pasen

29-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Een vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met de beheerder van GoedBericht.nl.. In dit gesprek aandacht voor o.a. de volgende vragen en onderwerpen:

0:30 inleiding
1:10 was Adams ongehoorzaamheid een verrassing voor God?
4:40 ‘de moeder belofte’?
7:30 het Evangelie in de sterren
9:40 hoe wist de Heer dat hij zou sterven en opstaan? 
13:40 voorbeelden van voorzeggingen en typen
16:48 waarom is het sterven van de Heer de basis van het Evangelie?
19:12 wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonden?
19:58 droeg Jezus plaatsvervangend de straf voor onze zonden?
21:07 hoezo “om onze overtredingen werd hij doorboord”?
24:36 hoe moeten we 1 Petr.2 vers 24 lezen (“die onze zonden op het hout droeg”)?
27:10 was Jezus’ sterven het offer?
28:41 wat is “de losprijs” en aan wie werd deze betaald?
31:35 all inclusive!
32:30 hoezo “voor Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid?”
34:18 een ‘onsterfelijke ziel’?
35:18 Redder van iedereen!
37:44 “gepredikt aan de geesten in de gevangenis?” (1Petrus 3:19)
40:51 wat is ‘dood’?
42:49 goede vrijdag? twee nachten in het graf?
46:19 Waarom mocht Maria Jezus niet aanraken direct na de opstanding?
48:08 de opstanding van Christus als eersteling
49:17 “ieder in zijn eigen rangorde”
49:58 het teniet doen van de dood = de levendmaking van allen!

 


Hieronder de link naar website waar dit gesprek als bookazine kan worden besteld, online gelezen of gedownload:
https://evangelieomniet.nl/de-zeventig-boeken/de-zeventig-boeken-2

Powered by RedCircle

Delen: