GoedBericht.nl logo
English Blog

Voorspoedig Op Je Wegen!

20-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 20 november 2011 in Rotterdam

Na Mozes (embleem van het oude verbond) volgt Jozua. Jozua die we via het Grieks beter kennen onder de uitspraak ‘Jezus’. Maar het is dezelfde naam: JAHWEH is Redder. Jozua wordt ten tonele gevoerd bij de Jordaan, waar het volk onder zijn leiding binnen drie dagen zou doortrekken. Een schitterende heenwijzing naar leven uit de doden!
Jozua wordt een hart onder de riem gestoken bij monde van God Zelf die hem herinnert aan de beloften die ooit gedaan waren aan de vaderen. Daarop zou het volk zich oriënteren. Met elke voetstap in het beloofde land, zou men zich het land daadwerkelijk toeëigenen. Staan op de beloften – en geen duimbreed daarvan afwijken. Slechts daarop varen we wel en ondervinden we Gods overvloedige zegen!

Powered by RedCircle

Delen: