GoedBericht.nl logo
English Blog

vloeken in de kerk

09-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet
Lezing gehouden op 9 april 2017 in hotel Golden Tulip te Zoetermeer

Anathema is een banvloek. Het begrip komt zes keer in in het NT voor. Paulus reserveert het anathema voor degenen die een andersoortig evangelie prediken dan hij predikte. Anathema is geen (‘eeuwige’) verdoemenis – dat kent de Schrift niet. Anathema is een oordeel van Godswege. Heftig maar altijd kort van duur. Paulus’ anathema treft alle predikers die (in naam van het evangelie!) Gods genade verdraaien. Nooit is die verdraaiing erger dan in een prediking waarin God verdo(e)mt…

Powered by RedCircle

Delen: