GoedBericht.nl logo
English Blog

verwarring rond ‘left behind’

29-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet
29 oktober 2023, Benthuizen

Een belangrijk motief in veel eindtijd-boeken en -films is de passage in Matteüs 24 waarin Jezus de dagen van zijn parousia vergelijkt met de dagen van Noach. Twee mensen liggen in een bed of zijn op het veld, de één wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten (Eng. left behind). Deze voorstelling wordt gekoppeld aan – en gelijk gesteld met ‘de wegrukking’ waarover Paulus spreekt in 1Thessalonika 4. Die associatie is heel begrijpelijk, maar dat maakt het misverstand er niet minder om. In deze studie willen we de verschillen tussen beiden gebeurtenissen en tijdstippen op een rijtje zetten.

Powered by RedCircle

Delen: