GoedBericht.nl logo
English Blog

vergezichten in het boek Ruth 3

26-11-2006 - Geplaatst door Andre Piet
vier studies gehouden op 26 november 2006 in het NH-hotel te Zoetermeer

De ontmoeting van Ruth bij de dorsvloer (de tempel van Jeruzalem is gebouwd op een dorsvloer 2 Kr.3:1) spreekt van de komst van de Losser tot Sion (Js.59:20). Dat zal ook in het donker plaatsvinden (de zon verduisterd Mt.24:29; er zal geen licht zijn Zc.14:6). Verder is de dorsvloer ook nog een beeld van de plaats waar het oordeel zal worden uitgeoefend (Mt.3:12). Israël zal vragen of de vermogende Man van Bethlehem haar (Ver-) losser wil zijn. Hij zal haar Zijn liefde verklaren. De sluier, de bedekking over Israël zal worden weggenomen en in de plaats daarvan zal ‘Brood des levens’ komen. In overvloed!

Powered by RedCircle

Delen: