GoedBericht.nl logo
English Blog

Vergeving in bloedvergieten?

13-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet
zondag 13 december, Benthuizen

Hebreeën 9:22 geldt als pijler voor de leer leer van ‘verzoening door voldoening’. Die leer houdt in dat God alleen kan vergeven wanneer een onschuldige in plaats daarvan de straf draagt en sterft. Dat is wat de offerdienst zou uitbeelden. Maar is dat zo? Geldt het slachten van offerdieren inderdaad als een plaatsvervangende straf? Of gaat het juist om wat er na de slachting plaatsvindt in het offeren bij het altaar? Op deze belangrijke vragen hopen we in deze samenkomst nader in te gaan.

Powered by RedCircle

Delen: