GoedBericht.nl logo
English Blog

vanaf de moederschoot

01-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet
1 mei 2022, Urk

Paulus schrijft in Galaten 1:15 dat God hem reeds vanaf de moederschoot had afgezonderd opdat Paulus Gods Zoon onder de natiën zou evangeliseren. De woorden herinneren direct aan wat we ook van Jeremia lezen. Maar bovenal refereert Paulus aan wat we lezen over “de Knecht van JAHWEH” in Jesaja 49. Want hoe en in wie werd deze Knecht tot een licht van de natiën?

Correctie:
De verwoesting van Jeruzalem was niet in 3500 AH maar zeventig jaar eerder. Dus in 3430 AH.

Powered by RedCircle

Delen: