GoedBericht.nl logo
English Blog

Het Teken Van Jona, De Profeet

06-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet
6 maart 2016, Urk

In Matteüs 12 wordt door de godsdienstige leiders aan Jezus de vraag gesteld of Hij een teken wil laten zien. Jezus reageert daarop niet al te complimenteus en zegt aan, dat dit geslacht slechts één teken te zien zal krijgen. Het teken van Jona, de profeet. Zoals Jona eens in de buik van het zeemonster, zo zal de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Waarop doelde Jezus met deze termijn? En wat is “het hart der aarde”? De stad Ninevé bekeerde zich in Jona’s dagen, maar wat zou er met Jezus’ generatie gebeuren?

Powered by RedCircle

Delen: