GoedBericht.nl logo
English Blog

staan en doorstaan

20-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet
20 februari 2022, Den Haag

In 1Korinthe 10 betoogt Paulus dat de meerderheid van hen die waren uitgetrokken uit Egypte, zijn omgekomen in de woestijn. En met nadruk leert hij ook dat wat Israël toen overkwam voor ons typen zijn. Waar ging het bij Israël mis? Zij meenden te staan… maar waarop? En waarin? Buitengewoon belangwekkende lessen kunnen wij hieruit leren!

Powered by RedCircle

Delen: