GoedBericht.nl logo
English Blog

Soekot, Loofhuttenfeest

30-09-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van samenkomst gehouden op 30 september 2012 in Zoetermeer

In de avond van de 30-ste september (2012) vangt op de Joodse kalender Soekot aan. 15 Tisri, het begin van het Loofhuttenfeest. Na de inzameling van de wijnoogst volgt een groot feest. “Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, zeven dagen lang…”, staat er geschreven. Zoals alle hoogtijden op Gods kalender, is ook dit feest in hoge mate profetisch. Tijdens deze bijeenkomst wordt dat nader toegelicht.

Powered by RedCircle

Delen: