GoedBericht.nl logo
English Blog

Schapen & Bokken

24-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 24 augustus 2014 in Tollebeek.

Het gericht over de volkeren, waarvan sprake is in Matteüs 25, heeft de naam bekend te zijn. Maar is dat ook zo? Is dit inderdaad ‘het laatste oordeel’ met als uitkomst ‘eeuwig wel of eeuwig wee’? Het loutere feit dat dit gewoonlijk de uitleg is, bewijst dat dit gedeelte hoogst onbekend is.

Want wat is de context? Wanneer zal dit gericht plaatsvinden? En waar? En over wie? En volgens wel criterium? En met welke uitkomst? Kortom, wat staat er geschreven? Maar ook: hoe komst het dat (ook) dit bijbelgedeelte zo zeer misverstaan is?

Powered by RedCircle

Delen: