GoedBericht.nl logo
English Blog

Satan… Of Vorst Van Tyrus?

10-11-2013 - Geplaatst door Andre Piet
10 november 2013 in Zoetermeer.

In Ezechiël 28 vinden we een beschrijving van de vorst van Tyrus met al zijn luister. En van zijn hoogmoed die vooraf zou gaan aan zijn val. Van oudsher wordt dit hoofdstuk aangevoerd als bewijs voor de veronderstelde val van Lucifer alias Satan. Op welke gronden doet men dat en hoe solide zijn die? En meer algemeen: wat zegt de Bijbel concreet over de schepping van satan? Zondigde hij pas na verloop van tijd of reeds vanaf het begin? Wist God dat dit zou gebeuren? Zo ja, heeft Hij het dan gepland? Waar komt het kwaad vandaan?

Powered by RedCircle

Delen: