English

Sara & Hagar

02-06-2013 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van samenkomst gehouden op 2 juni 2013 in Rotterdam

Geen christelijke prediker verkondigt alleen maar ‘wet’. De meesten verkondigen wet én genade of genade én wet. Er moet een balans zijn. Zegt men. Paulus laat in Galaten 4 een heel ander geluid horen en maakt dit duidelijk aan de hand van de geschiedenis van Sara en Hagar.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: