GoedBericht.nl logo
English Blog

Sabbat & Zondag

30-11-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 30 november in Zoetermeer.

Ìn vele kerken worden ze wekelijks voorgelezen, “de tien woorden” uit Exodus 20. Daarin staat o.a.:
“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen…”.
Het is uit dit gebod dat men de zondagsheiliging heeft afgeleid. Achter die conclusie gaan echter enkele doorzichtige drogredenen schuil. Want aan wie zijn “de tien woorden” gericht? En is de sabbat hetzelfde als de zondag? Is de sabbat bestemd voor alle volken of een juist een speciaal teken voor één volk? Onderwees Paulus aan de natiën het onderhouden van de sabbat of de zondag? Wat heeft de sabbat te maken met het komende Millennium? Enzovoort.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: