GoedBericht.nl logo
English Blog

Rebekka Versierd (I)

21-02-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 21 februari 2016 in Zoetermeer

Genesis 24 is een pracht verhaal over hoe de knecht van Abraham een vrouw zoekt en vindt voor Izaak, de zoon van zijn heer. Bijna negen en dertig eeuwen geleden speelde deze geschiedenis in wat tegenwoordig Irak heet. Een heel andere tijd, heel andere gewoonten en denkwereld dan die wij gewend zijn. We doen er goed aan om onze Westerse, 21-ste eeuwse bril af te zetten om een hoofdstuk als deze te verstaan. Dat geldt ook voor onze misplaatste arrogantie t.o.v een gearrangeerd huwelijk en de toenmalige man-vrouw verhoudingen.

In twee samenkomsten zullen we ons een en andermaal buigen over dit lange bijbelhoofdstuk. Wat heeft deze oude geschiedenis ons te zeggen? Meer dan alleen wijsheid over dating en het geheim van een duurzaam huwelijk. Het vertelt ons bovenal in type hoe voor de ware Izaak, een bruid wordt geworven. Om vanuit het buitenland gebracht te worden naar het Beloofde Land en haar Bruidegom te ontmoeten.

Powered by RedCircle

Delen: