GoedBericht.nl logo
English Blog

psalmen, lofzangen & geestelijke liederen

31-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet
31 juli 2022, Benthuizen

Zowel in Efeze 5:19 als in Kolosse 3:16 moedigt Paulus aan om als gelovigen elkaar te onderwijzen en attent te maken met “psalmen, lofzangen en geestelijke liederen”. Van harte zingend en muziekmakend. Muziek manifesteert zich als een type van het woord van God: het is een universele taal die via het oor harten aanspreekt. Waar doelt Paulus op als hij spreekt over “psalmen”? En over “lofzangen”? En wat zijn “geestelijke liederen”? Zijn dat alle liederen in een willekeurige christelijke zangbundel? Of alles wat in de bundel van ‘Johannes de Heer’ of ‘Opwekking’ staat?

Powered by RedCircle

Delen: