GoedBericht.nl logo
English Blog

Priscilla & Aquila

30-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 30 oktober 2011 in Zoetermeer

Paulus ontmoet ze in Korinthe en dat betekent het begin van een langdurige en intensieve samenwerking. Medearbeiders in het vervaardigen van tenten maar veel meer meer nog “in Christus Jezus”. Een echtpaar dat de nek uitstak om het Goede Bericht door te geven zonder voor hun eigen leven te vrezen. Paraat om anderen te updaten aangaande de weg des Heren. Gastvrij om de ekklesia in hun eigen huis te ontvangen. En trouw tot aan het laatste uur aan “de apostel der heidenen”. Wat een getuigenis van wat GOD in het leven van mensen vermag te doen!

Een speurtocht naar hun namen in het boek Handelingen en ‘de brieven’ levert een bijzonder boeiende kijk op dit echtpaar maar ook op de wijze waarop het Goede Bericht zich in de eerste eeuw van onze jaartelling verspreidde.

Powered by RedCircle

Delen: