GoedBericht.nl logo
English Blog

Onvergeeflijk?

15-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 15 februari 2015 te Urk.

Een delegatie van schriftgeleerden kwamen vanuit Jeruzalem naar Jezus die massa’s op de been bracht en velen genas en door zijn woord demonen uitdreef. Zij waarschuwen het volk dat Jezus door Beëlzebul, de overste der demonen, demonen uitdreef. Jezus laat deze theologen bij zich komen en maakt hen duidelijk hoe absurd die gedachte is. Maar ook dat dit maar geen lastering is van de Zoon des Mensen, maar een lastering van de heilige Geest. Voor deze zonde bestaat geen vergeving “tot in de eeuw (aeon)”. De gangbare vertalingen hebben er echter van gemaakt: “geen vergeving tot in eeuwigheid”. Deze weergave is een fatale misser die ook onmiddelijk door de mand valt bij vergelijking tussen het verslag van Marcus en dat van Matteus. Door van ‘eeuw’ (aeon) eeuwigheid te maken, is het onmogelijk het Evangelie van God te verstaan dat rechtvaardiging aan allen proclameert. Om niet!

Bedenk goed: het waren theologen die deze onvergeeflijke lastering van de heilige Geest begingen…

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: