GoedBericht.nl logo
English Blog

Mefiboset

08-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 8 februari 2015 in Zoetermeer.

Toen aan Sauls koningschap een einde kwam en hij met zijn zoon Jonatan sneuvelde, was de zoon van Jonatan, Mefiboset nog maar vijf jaar oud. Diens pleegmoeder nam hem mee op haar vlucht en tijdens de vlucht raakte Mefiboset voor het leven kreupel aan beide voeten. Als David jaren later koning is in Jeruzalem, dan doet hij navraag naar wie er overgebleven zijn van het huis van Saul. Dat blijkt Mefiboset te zijn in Lo-dabar. Mefiboset wordt gehaald maar in plaats van dat hij voor zijn leven moet vrezen, wordt hij overladen met zegeningen. Mefiboset mag voortdurend plaats nemen aan de tafel van de koning, hij krijgt al de landerijen van zijn grootvader Saul plus een uitgebreid korps aan personeel. David gaf hiermee royaal inhoud aan de eed die hij ooit gezworen had aan Jonatan.

In deze studie wordt een laag dieper gespit dan de zondagsschool-versie van het verhaal en ontdekken we dat Mefiboset een schitterend type is van het overblijfsel van Israël dat straks een koninklijke plaats zal ontvangen in het Koninkrijk van de Zoon van David.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: