GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

ongeveinsde liefde

25-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 25 juli 2021 in Benthuizen

In Romeinen 12:9-18 geeft Paulus een hele reeks concrete onderwijzingen en instructies over de houding die we als gelovigen mogen aannemen t.o.v. elkaar en alle andere mensen. Maar ook over onze mentaliteit te midden van allerlei omstandigheden. Het is onderwijs dat voor mensen die GOD kennen, volstrekt logisch is. Het zijn reminders aan Gods goede, welgevallige en volkomen wil!

Powered by RedCircle

Delen: