GoedBericht.nl logo
English Blog

in nieuwheid van leven wandelen

26-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 26 november 2017, Zoetermeer

Er is niets wat ons gedrag en onze beleving zozeer stuurt, als ons zelfbeeld. Daarom is het zo belangrijk te weten wie je bent. In Romeinen 6 leert Paulus dat gelovigen door God als één gerekend worden met Christus. Zijn kruisiging was onze kruisiging. Zijn dood was onze dood. Maar ook: zijn opstanding is onze opstanding. In Hem zijn wij geen zondaren meer. Dat is over en voorbij. Waar het om gaat is te leren rekenen zoals God rekent. Niet onze identiteit laten bepalen door ons verleden. Of door onze gevoelens. Of door wat anderen zeggen. Nee, wie zegt God dat we zijn?

Powered by RedCircle

Delen: