GoedBericht.nl logo
English Blog

Man & Vrouw In Efeze 5 (2)

22-03-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 22 maart 2015 in Zoetermeer.

Christus heeft de ekklesia lief, d.w.z. Hij houdt van de uitgeroepen-vergadering. Niet slechts van de gelovigen individueel maar als zij samenkomen rond zijn Woord. Hij heiligt hen, Hij reinigt hen door zijn woord, zodat de ekklesia stralend wordt, vlekkeloos en verjongd (zonder rimpel). Op deze wijze wordt de man geacht zijn vrouw lief te hebben. Dat is niet meer dan normaal want de vrouw is als zijn eigen lichaam. Daar kún je geen afstand van nemen. Paulus motiveert zijn punt door te verwijzen naar Genesis 2:24 waar “manninne” (Eva) uit de man werd genomen en zo Adams vrouw werd. Deze verborgenheid is groot, aldus Paulus… want Eva is een type van de ekklesia. Ontstaan vanuit de doodsslaap van de laatste Adam. Zij is de enige vrouw die nooit een bruid is geweest – ze was al één lichaam met haar man voordat ze er was! Dit “één vlees”-zijn van man en vrouw in Genesis 2:24 verwijst naar Christus en de ekklesia en daarom voor mannen en vrouwen van deze ekklesia het lichtende voorbeeld.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: