GoedBericht.nl logo
English Blog

Jozef In De Gevangenis

30-09-2007 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 30 september 2007 in het NH-hotel te Zoetermeer

Jozef is één van de duidelijkste typen van Christus Jezus, in de Hebreeuwse Bijbel. De geliefde zoon van de vader voor wie het eerstgeboorterecht was weggelegd, miskend door zijn broeders die hem beramen te vermoorden, komt op een wrede wijze onder de aarde terecht maar wordt bij nader inzien als slaaf verkocht naar Egypte. Niettemin, de HERE is met hem en hij wordt het hoofd van het huis van Potifar. Door een valse beschuldiging komt hij in ‘de bajes’ terecht (het andere huis van Potifar) alwaar ook de zegen van God hem achtervolgt. Hij is zeer succesvol en brengt het tot hoofd van het huis van bewaring. De gevangenen zijn onder Jozefs beheer en hij zorgt voor hen en hij legt hen dingen uit die voor hen verborgen waren. De bakker en de schenker krijgen het geheimenis te horen over wat er met hen zou gebeuren na twee dagen. Dit alles verwijst schitterend naar de positie en het werk van Christus van de afgelopen tweeduizend jaar. Buiten de maatschappij, maar het Hoofd van de gemeente (die inderdaad ook als gevangenis wordt voorgesteld). Zelf zit Jozef de termijn van twee jaar uit in de gevangenis, wat eveneens verwijst naar de duur van de huidige ‘huishouding’.
Als Jozef uit de gevangenis komt wordt hij gesteld tot vorst van heel Egypte en redt hij zijn broeders uit grote verdrukking. Ze komen uiteindelijk tot erkenning van hem, de Safenat-paneach, de Redder der wereld…

Powered by RedCircle

Delen: