GoedBericht.nl logo
English Blog

Ehud, Een Man Die Links Was

23-09-2007 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 23 september 2007 in Eben Haëzer, Rotterdam

Slechts weinigen kennen het korte maar spannende verhaal van Ehud. Maar helemaal weinig mensen blijken op de hoogte te zijn van het feit dat Ehud een schitterend type is van de echte Verlosser die later zou opstaan. Ehud was gehandicapt aan zijn rechterhand en daarmee naar menselijke maatstaven ongeschikt de strijd aan te gaan. Maar God rekent anders: juist de linkerhand van Ehud bewerkt de overwinning. Let daarbij op de cruciale rol die het tweesnijdende zwaard daarbij speelt. Ontdek de betekenis van de betaalde schatting, de rol van Gilgal, Ehud’s mysterieuze verdwijning, het gebergte van Efraïm, het blazen op de ramshoorn, enz., enz. en verwonder u over de enorme rijkdom van de Schrift!

Powered by RedCircle

Delen: