GoedBericht.nl logo
English Blog

Jakob Verwerft Zijn Kudde

03-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 2 oktober 2011 in Zoetermeer

Voordat Jakob aan het einde van een periode van twintig jaar terugkeert naar het beloofde land, doet hij met zijn oom Laban een voorstel over zijn loon. Al het gestreepte, gevlekte en zwarte kleinvee dat in het vervolg geboren zou worden uit de Labans witte kudde, zou hij als loon meekrijgen. Voor Laban een gunstige afspraak, ware het niet dat het juist voor Jakob zeer voordelig uitpakt. Jakob voert een ritueel uit met staven van verse takken die hij schilt en neerlegt bij de drinkbakken van het vee. En zo waar: wanneer het witte vee bij de drinkbakken bronstig werd, wierp het bonte en zwarte jongen.

Dit Bijbelgedeelte is niet alleen een wonderlijk voorval uit Jakobs beroemde memoires. Deze geschiedenis is bovenal profetie: de kudde van Jakob zal straks worden verwekt door te drinken uit het Woord waarbij de bedekking (de schil) is weggenomen. Woord dat spreekt van Leven uit de dood!’

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: