GoedBericht.nl logo
English Blog

Israël’s Herstel

27-01-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 27 januari 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Reeds voordat Israël het beloofde land binnentrok, werd voorzegd dat zij ooit om hun ongeloof het land zouden moeten verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volken. Maar… er zou ook een moment komen dat ze (1) temidden van de volken zich zouden bekeren tot de HERE, en (2) dat Hij dan tot hen zou weerkeren om (3) hen terug te brengen naar het land van hun vaderen. De huidige Joodse staat, als belichaming van het zionistische ideaal is een eigenmachtig vooruitgrijpen op deze belofte. Weliswaar in overeenstemming met de profetie, maar beslist niet de vervulling van Gods belofte. Torah-gelovige rabbijnen waarschuwen reeds van oudsher, voor het debacle waarin dit mensenwerk zal eindigen.
Enfin, wanneer Israël via het beloofde traject zal terugkeren naar het land, zal God “de voorhuid van hun harten besnijden”, d.w.z. de bedekking daarvan wegnemen. Men zal oog in oog komen te staan met de Messias van Israël, de Redder der wereld en Hem ont-dekken in hun eigen Tenach.
Dit beloofde nationale herstel (na de tijd van “de verborgen dingen”…) zal niet anders wezen “dan LEVEN uit de doden!”

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: