GoedBericht.nl logo
English Blog

Hoe Paulus Apostel Werd…

10-02-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 10 februari 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Galaten 1:11-24 is het begin van Paulus’ persoonlijk relaas om duidelijk te maken dat hij zijn Evangelie, niet van een mens had ontvangen of geleerd, maar rechtstreeks van Jezus Christus zelf. Ooit, op de weg naar Damascus veranderde het leven van deze veelbelovende ijveraar compleet. Na de oogverblindende verschijning aan hem, is hij niet linea recta naar Jeruzalem gegaan, om zich bij “de twaalf” te voegen. Integendeel, hij ging naar Arabië (d.w.z. waar de berg Sinaï ligt!), alwaar de Heer hem opnieuw verscheen en hem heeft onderwezen. Daar werden aan hem zovele verborgenheden bekendgemaakt en ont-dekte hij waar de Tenach werkelijk van spreekt.
Deze studie gaat over het unieke karakter van Paulus’ roeping.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: