GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 91 – in de schuilplaats…

25-07-2016 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden op 24 juli 2016 te Urk

Psalm 91 is een psalm over Godsvertrouwen in gevaren. Echter geen willekeurige gevaren in het algemeen maar specifieke gevaren in een specifieke tijd voor een specifiek volk. Wat we in deze studie zullen ontdekken is dat deze psalm niet maar wat stichtelijke woorden of dichterlijke overdrijvingen bevat, maar concreet-profetische taal spreekt. De schuilplaats is letterlijk een schuilplaats. En het vallen van tienduizend man aan uw zijde en de vergelding aan de goddelozen is eveneens ‘eng’ concreet. Deze psalm gaat over de bescherming en uitredding van Israëls overblijfsel in de woestijn, tijdens de dagen van de grote verdrukking.

Powered by RedCircle

Delen: