GoedBericht.nl logo
English Blog

Hoofdzaken (II)

14-06-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Deel II van de studiedag gehouden op 14 juni 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

In 1Korinthe 11 geeft Paulus een uiteenzetting over hiërarchische verhoudingen (hoofdschap) in het algemeen en over die tussen man en vrouw in het bijzonder. Verder betoogt hij hoe het fysieke hoofd daaraan uitdrukking geeft.
Onder Bijbelgelovige christenen heerst tegenwoordig grote verlegenheid rond dit Bijbelgedeelte. Enerzijds vanwege de wettische bril waardoor men (ook) deze passage steevast leest en anderzijds omdat men geen idee meer heeft van de symboliek van mannelijk en vrouwelijk.
Deze studiedag biedt een heldere eye-opener op dit omstreden bijbelhoofdstuk.

In dit tweede deel worden de volgende zaken uiteengezet:

    1. Zoals de man de Schepper representeert, zo representeert de vrouw de schepping;
    1. Lang haar vervult dezelfde functie als een sluier en is eervol voor een vrouw.
    1. Paulus informeert zijn lezers en deze mogen zelf oordelen over wat betamelijk is.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: