GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Hoofdzaken (I)

14-06-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Deel I van de studiedag gehouden op 14 juni 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

n 1Korinthe 11 geeft Paulus een uiteenzetting over hiërarchische verhoudingen (hoofdschap) in het algemeen en over die tussen man en vrouw in het bijzonder. Verder betoogt hij hoe het fysieke hoofd daaraan uitdrukking geeft.
Onder Bijbelgelovige christenen heerst tegenwoordig grote verlegenheid rond dit Bijbelgedeelte. Enerzijds vanwege de wettische bril waardoor men (ook) deze passage steevast leest en anderzijds omdat men geen idee meer heeft van de symboliek van mannelijk en vrouwelijk.
Deze studiedag biedt een heldere eye-opener op dit omstreden bijbelhoofdstuk.

In dit eerste deel wordt het volgende (o.a.) uiteengezet:

    1. Paulus voert geen wet in maar wil geen struikelblok zijn voor Joden, Grieken of de de Gemeente Gods;
    1. Het gaat niet om gebruiken maar om weten;
    1. Het hoofd van de man staat voor Christus, die het Beeld van God is;
    1. Onderricht en gezag zijn mannelijke bezigheden. Als een vrouw deze bezigheden vervult, neemt ze de honneurs van de man waar.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: