GoedBericht.nl logo
English Blog

het ‘onze Vader’

03-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet
3 juli 2022, Urk

Het zogenoemde ‘onze Vader’ is niet (zoals het zo vaak wordt genoemd) ‘het gebed des Heren‘ maar het gebed dat Hij aan zijn discipelen onderwees. Niet om als formulier gebed te pas en te onpas te reciteren, maar als modelgebed om in weinig woorden veel te zeggen. Het gebed spreekt van de tijd dat het Koninkrijk op aarde zal komen en Gods wil daar zal gaan geschieden, net zoals in de hemel. Het spreekt van “de voleinding van de aeon” waarin de boze extreem huis zal houden en de verzoeking gigantisch zal zijn. De tijd waarin het gelovig overblijfsel van Israël zal moeten opzien naar boven voor dagelijks onderhoud en voedsel.

Powered by RedCircle

Delen: