GoedBericht.nl logo
English Blog

Het Levende Woord

29-04-2007 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 29 april 2007 in Zoetermeer

“Het Woord van God is levend en krachtig”, zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in “de heilige Schriften”, dat dan ook prompt “van God geïnsprieerd” heet. Letterlijk “God geblazen”. Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en “alzo een levende ziel” werd, zo zijn ook de heilige Schriften “van God geblazen” en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid. De afzonderlijke Schriften zijn als de afzonderlijke beelden van een filmrol. Benaderd als samenhangende eenheid presenteren ze een levend beeld!

Heel de Schrift spreekt van de eerste tot de laatste bladzijde van Hem die de dood heeft overwonnen en volkomen teniet zal doen. Dit “woord des levens” is als een zaad dat (bij een ieder die gelooft) nieuw leven verwekt.

Powered by RedCircle

Delen: