GoedBericht.nl logo
English Blog

De Grote Witte Troon (2)

09-11-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 9 november in Zoetermeer.

Alle doden die nog niet eerder waren opgewekt, zullen daar staan. Voor Degene voor wiens aangezicht hemel en aarde wegvluchten. Daar gaan de boeken open en alles zal aan het licht komen. En allen die daar zullen staan zullen worden geoordeeld “naar hun werken”. Ook een ander boek zal worden geopend, het boek des levens. En wie daar niet in bevonden wordt, zal geworpen worden in “het meer van vuur, dat is de tweede dood”.

In deze bijeenkomst vooral aandacht voor de verzen 14 en 15 van Openbaring 20. Over de de functie van het boek van het leven, het meer van het vuur, de tweede dood… en het teniet doen van de dood!

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: