GoedBericht.nl logo
English Blog

groeien & vruchtdragen

19-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 18 februari 2018 te Urk

In Kolosse 1 dankt Paulus God voor de wijze waarop “het woord der waarheid” onder de Kolossers was ontvangen en hoe zij de genade van God in waarheid beseften. Hij had ook vernomen hoe het goede bericht onder hen ook vrucht droeg en groeide. Nu bad Paulus onophoudelijk voor hen, dat ze vervuld zouden worden van besef van Gods wil. Zijn gebed was niet gericht op hun aardse omstandigheden. Paulus wist ook dat ze geestelijk al steenrijk waren. Maar hoe belangrijk om meer en meer tot dat besef te komen!

Powered by RedCircle

Delen: