GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods verbond met Noach

17-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet
zondag 17 juli 2020, Den Haag

Na de zondvloed maakte God een nieuw begin met de mensheid. Heel de huidige wereldbevolking stamt af van de acht zielen die toen de ark verlieten. God doet een plechtige belofte aan hen en geeft als teken daarvan de regenboog in de wolken. Ook geeft Hij nieuwe instructies. Voortaan mag de mensheid ook vlees eten maar uitdrukkelijk geen bloed. Ook bloedvergieten van de mens wordt voor het eerst na de zondvloed strafbaar gesteld. In essentie betekent dit de instelling van een gerechtshof. Hiernaar verwijst Paulus als hij schrijft over God die de overheid heeft verordend als wreekster met een zwaard (Rom.13:1-6).

Powered by RedCircle

Delen: