GoedBericht.nl logo
English Blog

gevaarlijk rollenspel

14-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet
14 april 2024, Benthuizen

Als ik denk iemand te zijn die ik niet ben, speel ik onbewust toneel. Dan probeer ik krampachtig iets waar te maken, wat niet waar te maken valt. En uiteindelijk kom ik, met allen die ook in de illusie geloofden, bedrogen uit. Er bestaat ook zoiets als collectief zelfbedrog. Zo heeft ‘de kerk’ als instituut altijd gemeend ‘Israël’ te zijn. Met alle imitatie van dien. De sabbat werd de zondag, de besnijdenis werd een doop, rituelen werden sacramenten, hoogtijden werden gekerstend, voor het heiligdom kwam het kerkgebouw in de plaats, het priesterschap werden de geestelijken, en via ‘de kerk’ zou Gods Koninkrijk in de wereld gestalte krijgen. Maar het is één groot toneelstuk… en het demasqué is onvermijdelijk.

Deze studie is in gesproken vorm ook in andere talen beschikbaar

Powered by RedCircle

Delen: