GoedBericht.nl logo
English Blog

geroepenen – wie zijn dat

21-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 21 maart 2021 in Den Haag

Paulus introduceert zich nogal eens in zijn brieven als “geroepene” en apostel (=afgevaardigd). Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Hij was persoonlijk geroepen op de weg naar Damascus. Maar in zijn brieven noemt hij ook zijn lezers regelmatig “geroepenen”. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wordt iedereen geroepen? Of is dat een bijzonder privilege en voorbestemming? Zo ja, is het Evangelie dan niet universeel? En wat betekent dan de tekst: “velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren?”. De Schrift geeft antwoorden!

Powered by RedCircle

Delen: